Stocks-AKSO.OL-Aker Solutions

AKSO.OL Aker Solutions

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Aker Solutionss inntekter increased per 40.53% og utgjorde 41.42B. Nettoinntekt increased per 369.88% til 1.17B. Netto aktiva increased per 17.57% til 9.24B og EPS decreased fra N/A til N/A.
AKSO.OLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
6.10%
Netto fortjenestemargin
-0.26%
Driftsmargin
6.10%
Avkastning
0.35%