Stocks-ALK-Alaska Air Group Inc

ALK Alaska Air Group Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Alaska Air Group Incs inntekter increased per 8.09% og utgjorde 10.43B. Nettoinntekt increased per 305.17% til 235.00M. Netto aktiva increased per 7.78% til 4.11B og EPS increased fra 0.45 til 1.83.
ALKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.76%
Netto fortjenestemargin
-3.56%
Driftsmargin
8.34%
Avkastning
0.30%