Stocks-AMBUB.CO-Ambu A/S

AMBUB.CO Ambu A/S

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Ambu A/Ss inntekter increased per 7.45% og utgjorde 4.78B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
AMBUB.COs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
56.97%
Netto fortjenestemargin
5.95%
Driftsmargin
7.35%
Avkastning
5.11%