Stocks-AMGN-Amgen Inc

AMGN Amgen Inc

219.89 -1.32 (-0.60%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/3/2023, var Amgen Incs inntekter decreased per 10.73% og utgjorde 6.11B. Nettoinntekt increased per 75.80% til 2.84B. Netto aktiva increased per 46.08% til 5.35B og EPS increased fra 3.00 til 5.28.
AMGNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
74.69%
Netto fortjenestemargin
29.12%
Driftsmargin
33.67%
Avkastning
17.71%