Stocks-AMP.MI-Amplifon

AMP.MI Amplifon

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Amplifons inntekter increased per 8.78% og utgjorde 2.12B. Nettoinntekt increased per 9.28% til 178.78M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
AMP.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.52%
Netto fortjenestemargin
7.38%
Driftsmargin
12.52%
Avkastning
6.42%