Stocks-AMS.MC-Amadeus IT Hold -A-

AMS.MC Amadeus IT Hold -A-

64.43 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Amadeus IT Hold -A-s inntekter increased per 68.01% og utgjorde 4.49B. Nettoinntekt increased per 641.84% til 664.30M. Netto aktiva increased per 22.37% til 4.58B og EPS increased fra -0.27 til 1.43.
AMS.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.81%
Netto fortjenestemargin
0.18%
Driftsmargin
25.87%
Avkastning
4.35%