Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

169.15 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Amazon.com Incs inntekter increased per 11.83% og utgjorde 574.79B. Nettoinntekt increased per 1,217.74% til 30.43B. Netto aktiva increased per 38.23% til 201.88B og EPS increased fra -0.27 til 2.90.
AMZNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
46.98%
Netto fortjenestemargin
4.30%
Driftsmargin
6.54%
Avkastning
8.48%