Stocks-AMZN-Amazon.com Inc

AMZN Amazon.com Inc

144.72 -0.13 (-0.09%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Amazon.com Incs inntekter increased per 9.40% og utgjorde 513.98B. Nettoinntekt decreased per 108.16% til -2.72B. Netto aktiva decreased per NaN til 146.04B og EPS decreased fra N/A til -0.27.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning