Stocks-ANET-Arista Networks Inc

ANET Arista Networks Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Arista Networks Incs inntekter increased per 48.62% og utgjorde 4.38B. Nettoinntekt increased per 60.84% til 1.35B. Netto aktiva increased per 22.80% til 4.89B og EPS increased fra 2.63 til 4.27.
ANETs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
60.76%
Netto fortjenestemargin
30.61%
Driftsmargin
37.29%
Avkastning
23.96%