Stocks-AON-Aon plc

AON Aon plc

338.75 3.41 (1.02%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Aon plcs inntekter increased per 2.35% og utgjorde 12.48B. Nettoinntekt increased per 102.29% til 2.65B. Netto aktiva decreased per 137.05% til -429.00M og EPS increased fra 5.55 til 12.14.
AONs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
35.63%
Netto fortjenestemargin
14.52%
Driftsmargin
30.44%
Avkastning
15.88%