Stocks-APA-APA Corporation

APA APA Corporation

30.52 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: APA Corporations inntekter increased per 38.70% og utgjorde 11.08B. Nettoinntekt increased per 210.89% til 4.08B. Netto aktiva increased per 27,000.00% til 1.35B og EPS increased fra 2.59 til 11.02.
APAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
47.39%
Netto fortjenestemargin
-29.74%
Driftsmargin
39.86%
Avkastning
-4.65%