Stocks-ASH-Ashland Inc

ASH Ashland Inc

90.39 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Ashland Incs inntekter decreased per 8.41% og utgjorde 2.19B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 16.55 til N/A.
ASHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.46%
Netto fortjenestemargin
-0.63%
Driftsmargin
5.33%
Avkastning
0.05%