Stocks-ASRNL.NV-ASR Nederland NV

ASRNL.NV ASR Nederland NV

42.66 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: ASR Nederland NVs inntekter decreased per 44.91% og utgjorde 5.46B. Nettoinntekt decreased per 22.79% til 725.00M. Netto aktiva decreased per 8.60% til 6.75B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ASRNL.NVs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
10.40%
Driftsmargin
26.14%
Avkastning
5.90%