Stocks-ATO-Atmos Energy Corp

ATO Atmos Energy Corp

116.36 1.10 (0.95%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2022: Atmos Energy Corps inntekter increased per 23.31% og utgjorde 4.20B. Nettoinntekt increased per 16.35% til 774.40M. Netto aktiva increased per 19.13% til 9.42B og EPS increased fra 5.12 til 5.60.
ATOs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.86%
Netto fortjenestemargin
19.24%
Driftsmargin
23.09%
Avkastning
5.83%