Stocks-BAER.ZU-Julius Baer Gruppe AG

BAER.ZU Julius Baer Gruppe AG

59.45 0.02 (0.03%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Julius Baer Gruppe AGs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 12.34% til 949.10M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 5.06 til N/A.
BAER.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
18.65%
Driftsmargin
22.63%
Avkastning
7.11%