Stocks-BALDB.ST-Fastighets AB Balder ser. B

BALDB.ST Fastighets AB Balder ser. B

53.320 2.400 (4.71%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Fastighets AB Balder ser. Bs inntekter increased per 17.47% og utgjorde 10.52B. Nettoinntekt decreased per 43.89% til 10.99B. Netto aktiva increased per 16.19% til 102.91B og EPS decreased fra N/A til N/A.
BALDB.STs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
68.23%
Netto fortjenestemargin
128.28%
Driftsmargin
58.95%
Avkastning
7.33%