Stocks-BB-BlackBerry Limited

BB BlackBerry Limited

5.38 -0.13 (-2.36%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 28/2/2023: BlackBerry Limiteds inntekter decreased per 8.64% og utgjorde 656.00M. Nettoinntekt decreased per 6,216.67% til -734.00M. Netto aktiva decreased per 44.92% til 857.00M og EPS decreased fra 0.02 til -1.27.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning