Stocks-BNR.DE-Brenntag

BNR.DE Brenntag

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Brenntags inntekter increased per 35.09% og utgjorde 19.43B. Nettoinntekt increased per 95.77% til 902.50M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
BNR.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.88%
Netto fortjenestemargin
3.82%
Driftsmargin
5.76%
Avkastning
9.15%