Stocks-BPE.MI-BPER Banca

BPE.MI BPER Banca

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: BPER Bancas inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 163.83% til 1.47B. Netto aktiva increased per 27.72% til 8.57B og EPS decreased fra N/A til N/A.
BPE.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
16.04%
Driftsmargin
21.67%
Avkastning
2.10%