Stocks-BZU.MI-Buzzi Spa

BZU.MI Buzzi Spa

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Buzzi Spas inntekter increased per 15.98% og utgjorde 4.00B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
BZU.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.07%
Netto fortjenestemargin
14.14%
Driftsmargin
18.15%
Avkastning
9.39%