Stocks-C-Citigroup

C Citigroup

54.35 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Citigroups inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 38.13% til 9.38B. Netto aktiva increased per 2.19% til 206.25B og EPS decreased fra 7.00 til 4.11.
Cs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
15.75%
Driftsmargin
8.74%
Avkastning
3.51%