Stocks-CAT-Caterpillar

CAT Caterpillar

282.56 6.64 (2.41%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Caterpillars inntekter increased per 16.59% og utgjorde 59.43B. Nettoinntekt increased per 3.25% til 6.70B. Netto aktiva decreased per 3.78% til 15.89B og EPS increased fra 11.83 til 12.64.
CATs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
32.77%
Netto fortjenestemargin
10.75%
Driftsmargin
19.02%
Avkastning
13.74%