Stocks-CDNS-Cadence Design Systems Inc

CDNS Cadence Design Systems Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Cadence Design Systems Incs inntekter increased per 19.19% og utgjorde 3.56B. Nettoinntekt increased per 21.98% til 848.95M. Netto aktiva increased per 0.16% til 2.75B og EPS increased fra 2.50 til 3.09.
CDNSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
88.71%
Netto fortjenestemargin
27.87%
Driftsmargin
29.01%
Avkastning
26.21%