Stocks-CFLT-Confluent Inc.

CFLT Confluent Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Confluent Inc.s inntekter increased per 51.07% og utgjorde 585.94M. Nettoinntekt decreased per 32.02% til -452.55M. Netto aktiva decreased per 9.50% til 769.48M og EPS decreased fra 0.00 til -1.62.
CFLTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
69.10%
Netto fortjenestemargin
-81.55%
Driftsmargin
-64.47%
Avkastning
-60.67%