Stocks-CLLS-Cellectis SA-ADR

CLLS Cellectis SA-ADR

2.00 0.12 (6.38%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Cellectis SA-ADRs inntekter increased per 7,284.33% og utgjorde 16.02M. Nettoinntekt increased per 17.79% til -25.70M. Netto aktiva decreased per 3.30% til 140.81M og EPS increased fra -0.63 til -0.59.
CLLSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
92.81%
Netto fortjenestemargin
-431.26%
Driftsmargin
-602.22%
Avkastning
-29.35%