Stocks-CMI-Cummins Inc (Ex. Cummins Engine Inc)

CMI Cummins Inc (Ex. Cummins Engine Inc)

251.54 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Cummins Inc (Ex. Cummins Engine Inc)s inntekter increased per 21.34% og utgjorde 34.07B. Nettoinntekt decreased per 61.52% til 840.00M. Netto aktiva decreased per 3.14% til 9.90B og EPS decreased fra 15.12 til 5.15.
CMIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
23.92%
Netto fortjenestemargin
7.46%
Driftsmargin
9.73%
Avkastning
15.39%