Stocks-COL.MC-Inmobiliaria Colonial Socimi SA

COL.MC Inmobiliaria Colonial Socimi SA

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Inmobiliaria Colonial Socimi SAs inntekter increased per 18.50% og utgjorde 370.92M. Nettoinntekt decreased per 91.25% til 49.62M. Netto aktiva increased per 2.19% til 7.34B og EPS decreased fra N/A til 0.02.
COL.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
84.57%
Netto fortjenestemargin
94.26%
Driftsmargin
76.64%
Avkastning
3.28%