Stocks-COP.DE-CompuGroup Medical SE

COP.DE CompuGroup Medical SE

39.52 0.18 (0.46%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: CompuGroup Medical SEs inntekter increased per 10.18% og utgjorde 1.13B. Nettoinntekt increased per 7.37% til 74.12M. Netto aktiva increased per 10.05% til 673.82M og EPS increased fra 1.30 til 1.40.
COP.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.61%
Netto fortjenestemargin
8.84%
Driftsmargin
13.32%
Avkastning
8.60%