Stocks-COST-Costco Wholesale Corp

COST Costco Wholesale Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/8/2023: Costco Wholesale Corps inntekter increased per 6.76% og utgjorde 242.29B. Nettoinntekt increased per 6.37% til 6.29B. Netto aktiva increased per 21.36% til 25.06B og EPS increased fra 13.14 til 14.16.
COSTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.37%
Netto fortjenestemargin
2.50%
Driftsmargin
3.40%
Avkastning
17.33%