Stocks-CPI.L-Capita

CPI.L Capita

16.9445 -0.0100 (-0.06%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Capitas inntekter decreased per 5.28% og utgjorde 3.01B. Nettoinntekt decreased per 66.09% til 76.00M. Netto aktiva increased per 18.95% til 352.70M og EPS decreased fra 0.13 til 0.04.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning