Stocks-CS.PA-AXA Group

CS.PA AXA Group

30.635 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: AXA Groups inntekter increased per 2.73% og utgjorde 103.27B. Nettoinntekt decreased per 8.49% til 6.68B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 2.97 til 2.98.
CS.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
4.83%
Driftsmargin
9.11%
Avkastning
6.06%