Stocks-CTRA-Coterra EnerCoterra Energy Inc

CTRA Coterra EnerCoterra Energy Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Coterra EnerCoterra Energy Incs inntekter increased per 159.24% og utgjorde 9.51B. Nettoinntekt increased per 251.04% til 4.07B. Netto aktiva increased per 7.48% til 12.67B og EPS decreased fra N/A til N/A.
CTRAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
45.72%
Netto fortjenestemargin
30.71%
Driftsmargin
41.16%
Avkastning
15.32%