Stocks-CTSH-Cognizant Technology Solutions Corp

CTSH Cognizant Technology Solutions Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Cognizant Technology Solutions Corps inntekter increased per 4.98% og utgjorde 19.43B. Nettoinntekt increased per 7.16% til 2.29B. Netto aktiva increased per 2.65% til 12.31B og EPS increased fra 4.05 til 4.41.
CTSHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.88%
Netto fortjenestemargin
10.67%
Driftsmargin
14.81%
Avkastning
14.68%