Stocks-CURV-Torrid Holdings Inc

CURV Torrid Holdings Inc

1.42 0.19 (15.45%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Torrid Holdings Incs inntekter increased per 0.73% og utgjorde 1.29B. Nettoinntekt increased per 267.68% til 50.21M. Netto aktiva increased per 10.88% til -230.22M og EPS increased fra -0.28 til 0.48.
CURVs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
33.95%
Netto fortjenestemargin
1.37%
Driftsmargin
5.85%
Avkastning
5.26%