Stocks-CVNA-Carvana Co

CVNA Carvana Co

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Carvana Cos inntekter increased per 6.17% og utgjorde 13.60B. Nettoinntekt decreased per 908.36% til -2.89B. Netto aktiva decreased per NaN til -1.05B og EPS decreased fra N/A til -15.74.
CVNAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.27%
Netto fortjenestemargin
-4.67%
Driftsmargin
-4.21%
Avkastning
-11.52%