Stocks-DAN-Dana Holding Corp

DAN Dana Holding Corp

13.83 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Dana Holding Corps inntekter increased per 13.54% og utgjorde 10.16B. Nettoinntekt decreased per 255.50% til -311.00M. Netto aktiva decreased per 17.26% til 1.80B og EPS decreased fra 1.35 til -1.69.
DANs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
8.42%
Netto fortjenestemargin
0.50%
Driftsmargin
3.22%
Avkastning
0.76%