Stocks-DLN.L-Derwent London PLC

DLN.L Derwent London PLC

1885.17 44.93 (2.44%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Derwent London PLCs inntekter increased per 4.10% og utgjorde 249.00M. Nettoinntekt decreased per 210.52% til -280.50M. Netto aktiva decreased per 8.23% til 4.08B og EPS decreased fra 2.24 til -2.50.
DLN.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
73.97%
Netto fortjenestemargin
37.21%
Driftsmargin
60.36%
Avkastning
1.47%