Stocks-DLR-Digital Realty Trust Inc

DLR Digital Realty Trust Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Digital Realty Trust Incs inntekter increased per 5.96% og utgjorde 4.69B. Nettoinntekt decreased per 78.23% til 380.33M. Netto aktiva increased per 5.93% til 19.62B og EPS decreased fra 5.94 til 1.13.
DLRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.49%
Netto fortjenestemargin
18.54%
Driftsmargin
12.91%
Avkastning
2.56%