Stocks-DOYU-Douyu -ADR

DOYU Douyu -ADR

0.7600 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Douyu -ADRs inntekter decreased per 25.72% og utgjorde 1.06B. Nettoinntekt increased per 86.04% til -13.43M. Netto aktiva decreased per 3.90% til 943.73M og EPS increased fra -0.24 til -0.04.
DOYUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.56%
Netto fortjenestemargin
-0.45%
Driftsmargin
-2.69%
Avkastning
-0.79%