Stocks-DRX.L-Drax Group PLC

DRX.L Drax Group PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Drax Group PLCs inntekter increased per 57.70% og utgjorde 8.16B. Nettoinntekt increased per 49.73% til 82.50M. Netto aktiva increased per 1.33% til 1.32B og EPS increased fra 0.19 til 0.21.
DRX.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
13.53%
Netto fortjenestemargin
-0.67%
Driftsmargin
5.61%
Avkastning
-0.82%