Stocks-DTE.DE-Deutsche Telekom AG

DTE.DE Deutsche Telekom AG

22.630 0.060 (0.27%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Deutsche Telekom AGs inntekter increased per 4.97% og utgjorde 114.20B. Nettoinntekt increased per 116.45% til 9.04B. Netto aktiva decreased per NaN til 87.32B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning