Stocks-DUK-Duke Energy Corp

DUK Duke Energy Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Duke Energy Corps inntekter increased per 14.63% og utgjorde 28.77B. Nettoinntekt increased per 9.49% til 3.91B. Netto aktiva decreased per NaN til 51.99B og EPS decreased fra N/A til 3.33.
DUKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
27.98%
Netto fortjenestemargin
12.66%
Driftsmargin
22.90%
Avkastning
2.98%