Stocks-ENC.MC-Ence Energia Y Celulosa SA

ENC.MC Ence Energia Y Celulosa SA

2.926 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ence Energia Y Celulosa SAs inntekter increased per 22.41% og utgjorde 1.00B. Nettoinntekt increased per 223.24% til 248.90M. Netto aktiva increased per 31.62% til 818.20M og EPS decreased fra -0.79 til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning