Stocks-ENC.MC-Ence Energia Y Celulosa SA

ENC.MC Ence Energia Y Celulosa SA

3.549 0.063 (1.81%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Ence Energia Y Celulosa SAs inntekter decreased per 7.33% og utgjorde 216.30M. Nettoinntekt increased per 722.37% til 180.10M. Netto aktiva decreased per NaN til 818.20M og EPS decreased fra N/A til N/A.
ENC.MCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
14.54%
Netto fortjenestemargin
2.89%
Driftsmargin
16.89%
Avkastning
2.56%