Stocks-ENX.PA-Euronext NV

ENX.PA Euronext NV

80.40 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Euronext NVs inntekter increased per 9.62% og utgjorde 1.42B. Nettoinntekt increased per 6.75% til 450.60M. Netto aktiva increased per 8.23% til 4.04B og EPS decreased fra 4.29 til 4.10.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning