Stocks-EOG-EOG Resources Inc

EOG EOG Resources Inc

105.47 2.72 (2.65%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var EOG Resources Incs inntekter decreased per 14.66% og utgjorde 6.51B. Nettoinntekt decreased per 20.22% til 2.28B. Netto aktiva increased per 3.90% til 24.78B og EPS decreased fra 4.86 til 3.87.
EOGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
54.89%
Netto fortjenestemargin
15.90%
Driftsmargin
47.62%
Avkastning
13.08%