Stocks-EXEL-Exelixis Inc

EXEL Exelixis Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Exelixis Incs inntekter increased per 12.27% og utgjorde 1.61B. Nettoinntekt decreased per 21.11% til 182.28M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.72 til 0.56.
EXELs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
96.24%
Netto fortjenestemargin
17.98%
Driftsmargin
2.31%
Avkastning
10.33%