Stocks-FBK.MI-FinecoBank

FBK.MI FinecoBank

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: FinecoBanks inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 12.55% til 428.51M. Netto aktiva increased per 10.63% til 1.91B og EPS decreased fra N/A til N/A.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning