Stocks-FCIT.L-Foreign & Colonial Investment Trust PLC

FCIT.L Foreign & Colonial Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Foreign & Colonial Investment Trust PLCs inntekter decreased per 66.97% og utgjorde 316.28M. Nettoinntekt decreased per 153.45% til -491.38M. Netto aktiva decreased per 11.95% til 4.65B og EPS decreased fra N/A til -0.94.
FCIT.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
98.25%
Netto fortjenestemargin
124.11%
Driftsmargin
97.92%
Avkastning
9.01%