Stocks-FL-Foot Locker Inc

FL Foot Locker Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Foot Locker Incs inntekter decreased per 2.22% og utgjorde 8.76B. Nettoinntekt decreased per 61.43% til 344.00M. Netto aktiva increased per 1.54% til 3.29B og EPS decreased fra 8.60 til 3.58.
FLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.36%
Netto fortjenestemargin
6.08%
Driftsmargin
3.71%
Avkastning
8.99%