Stocks-FME.DE-Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA

FME.DE Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA

41.54 0.57 (1.39%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Fresenius Medical Care AG & Co. KGAAs inntekter increased per 10.10% og utgjorde 19.40B. Nettoinntekt decreased per 7.64% til 895.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 15.45B og EPS decreased fra N/A til N/A.
FME.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.75%
Netto fortjenestemargin
6.87%
Driftsmargin
6.98%
Avkastning
5.85%