Stocks-FNAC.PA-Fnac Darty SA

FNAC.PA Fnac Darty SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Fnac Darty SAs inntekter decreased per 1.17% og utgjorde 7.95B. Nettoinntekt decreased per 28.28% til 104.00M. Netto aktiva decreased per 2.56% til 1.52B og EPS decreased fra N/A til -1.19.
FNAC.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
10.59%
Netto fortjenestemargin
1.48%
Driftsmargin
2.24%
Avkastning
3.46%